ดูรถบ้านฝากขาย
Toyota
Honda
Chevrolet
Mitsubishi
Nissan
Isuzu
Mazda
Ford
Bmw
Benz
Other
 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบในการจัดไฟแนนซ์  
คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน
1.อายุ 20-60 ปี
2.มีอาชีพ และที่พักอาศัยชัดเจน
3.มีเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
4.รายได้เฉลี่ย 2 เท่าของค่างวด
5.ในกรณีรายได้ต่ำ ต้องมี สามีภรรยา/แฟน/พ่อแม่ญาติพี่น้อง/อยู่บ้านเดียวกันสามารถกู้ร่วมได้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ (ผู้เช่าซื้อ/และผู้ค้ำประกัน )
1.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ  3 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
4.สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนหรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
   กรณี นิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
  พ่อค้าแม่ค้า,ธุรกิจส่วนตัว ไม่ต้องใช้ใบรับรองเงินเดือน
   ถ้าสมุดบัญชีเงินฝากไม่มี ให้ใช้เอกสารทางการเงิน สัญญาเช่าหรือบิลส่งของ
   ใบเสียภาษีต่างๆ ใบรับเงินต่างๆ หรือเอกสารที่สามารถตรวจแสดงรายได้ 

ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านง่าย
รถติดไฟแนนซ์แต่อยากได้เงินใช้ ปรึกษาได้ฟรี
จัดไฟแนนซ์มาหลายที่แล้วไม่ผ่านยินดีให้คำปรึกษา
รับจัดไฟแนนซ์ยอดจัดสูง อนุมัติง่าย
รับรีไฟแนนซ์
รับปิดบัญชีไฟแนนซ์
รับย้ายไฟแนนซ์
รับจัดไฟแนนซ์รถบ้านซื้อขายกันเอง
ผ่อนนาน
ดอกเบี้ยต่ำ
 

 

รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์,ผ่านง่าย,ติด BL ,ค้างค่างวด ปรึกษาฟรี,รีไฟแนนซ์รถยนต์,รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง,
ไฟแนนซ์รถมือสอง,รับปิดบัญชี,รับปิดไฟแนนซ์รถยนต์,รับย้ายไฟแนนซ์,รับจัดไฟแนนซ์ยอดจัดสูง,รับทำประกันภัย,
ต่อภาษี,รับโอนรถยนต์,รับจัดไฟแนนซ์รถบ้าน,รับจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ,จัดไฟแนนซ์อนุมัติง่าย

-ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านง่าย
-ติด BL / ค้างค่างวด ปรึกษาฟรี
-รถติดไฟแนนซ์แต่อยากได้เงินใช้ ปรึกษาได้ฟรี
-จัดไฟแนนซ์มาหลายที่แล้วไม่ผ่าน ยินดีให้คำปรึกษา
-รับจัดไฟแนนซ์ยอดจัดสูง อนุมัติง่าย
-รับรีไฟแนนซ์
-รับปิดบัญชีไฟแนนซ์
-รับย้ายไฟแนนซ์
-รับจัดไฟแนนซ์รถบ้านซื้อขายกันเอง
-ผ่อนนาน
-ดอกเบี้ยต่ำ

 

 

 
 
เลขที่ 24/242 ถนนบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ